• UNIKAT dostępny jedynie na Beks.pl Autorzy: Anna i Piotr Dmochowski Album z reprodukcjami obrazów Zdzisława Beksińskiego, zawiera 405 reprodukcji. Album wydany w 1991 roku we Francji przez Annę i Piotra Dmochowskich.
  • UNIKAT dostępny jedynie na Beks.pl Autorzy: Anna i Piotr Dmochowski Album z reprodukcjami obrazów Zdzisława Beksińskiego, które powstały w latach 1987-1991. Album wydany w 1991 roku we Francji przez Annę i Piotra Dmochowskich.
  • UNIKAT dostępny jedynie na Beks.pl Album z reprodukcjami obrazów Zdzisława Beksińskiego. Album wydany w 1991 roku we Francji przez wydawnictwo Ramsay.
  • UNIKAT dostępny jedynie na Beks.pl Katalog wydany w 1992 roku na potrzeby wystawy obrazów Zdzisława Beksińskiego w Freising (Niemcy).
  • UNIKAT dostępny jedynie na Beks.pl Katalog wydany w 1987 roku na potrzeby wystawy Zdzisława Beksińskiego w Instytucie Polskim w Paryżu.
  • Autor: Piotr Dmochowski Książka "Zmagania o Beksińskiego" to bardzo szczera opowieść Piotra Dmochowskiego o jego relacji ze Zdzisławem Beksińskim. Mimo iż autor jest wielbicielem i promotorem talentu artysty, przedstawia go bez sentymentów, z jego wadami i słabościami. Książka jest kopalnią ciekawych, niejednokrotnie fascynujących, informacji o tragicznie zmarłym malarzu. "Gdybym posiadał obrazy Picassa lub Leonarda da Vinci to bym zaraz je oddał na aukcje i dobrze sprzedał, aby za te pieniądze kupić obrazy Beksińskiego, których jeszcze nie posiadam i wybudować im wielkie, piękne muzeum." Piotr Dmochowski
  • Autorzy: Zdzisław Beksiński, Piotr Dmochowski Książka "Beksiński - Dmochowski. Listy 1999-2003" zawiera korespondencję z lat 1999-2003 pomiędzy Zdzisławem Beksińskim a Piotrem Dmochowskim. Publikacja jest bogato ilustrowana kolorowymi reprodukcjami obrazów Zdzisława Beksińskiego (64 reprodukcje obrazów, wydrukowane na papierze kredowym). Objętość książki to 864 strony. Oprawia twarda.
  • Autor: Piotr Dmochowski Książka "Zapiski z przedednia apokalipsy" jest zapisem dzienników Piotra Dmochowskiego. Autor zawarł w niej odniesienia do współpracy ze Zdzisławem Beksińskim oraz starań o promocję jego twórczości, niepublikowane wcześniej zdjęcia z osobistego archiwum, wspomnienia i rozmyślania na temat całego swojego życia. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana twórczości Zdzisława Beksińskiego. Objętość książki to 688 stron. Oprawa twarda. KSIĄŻKA DOSTĘPNA TYLKO NA BEKS.PL
  • Autorzy: Zdzisław Beksiński, Jarosław Mikołaj Skoczeń W książce opublikowane zostały obszerne fragmenty dzienników Zdzisława Beksińskiego z lat 1993 - 2005, w których artysta bardzo szczerze, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i ironią opisuje otaczającą go rzeczywistość – ludzi, którzy przy nim byli i sprawy, które go zajmowały. Nie ucieka także od spraw trudnych i bolesnych - pisze o śmierci, przemijaniu, samotności, chorobie. Niejako uzupełnieniem dzienników jest rozmowa z wieloletnim przyjacielem artysty, Wiesławem Banachem, który ze swojej perspektywy, ale z ogromną dozą zrozumienia i empatii, opowiada o życiu, twórczości, rodzinie, rozterkach, światopoglądzie malarza. To właśnie jemu Zdzisław Beksiński powierzył cały dorobek swojego życia – zarówno artystycznego, jak i prywatnego. Dorobek, dzięki któremu chciał trwać jak najdłużej, długo po swojej śmierci. Wiesław Banach był dla niego gwarantem, że świat o nim nie zapomni...